Samopropisovací papíry jsou opatřeny dvěma druhy speciálního nátěru. První z nich se nazývá přijímací vrstva, druhý vrstva předávací. Předávací vrstva obsahuje enkapsulované částečky barviva a dalších chemických látek. Mikrokapsle se při působení tlaku (například tužkou při psaní nebo tlakem na psacím stroji či číslovači) roztrhnou a chemikálie, která je v nich obsažená, je přenesena na následující list do přijímací vrstvy. Při chemické reakci mezi přijímací vrstvou a chemikáliemi uvolněnými z mikrokapslí vznikne viditelná permanentní kresba. Samopropisovací papíry jsou obvykle dodávány ve třech různých druzích, a to ve formě CB (coated back), CFB (coated front and back) a CF (coated front). Typ CB se používá jako první list složky, předávací vrstva je na jeho spodní straně. Vrchní strana papíru CB nijak ošetřena není. Typ CFB tvoří střední list či listy bloku. Na vrchní straně je opatřen přijímací vrstvou, na spodní straně je opatřen vrstvou předávací. Poslední část složky tvoří papír typu CF, který má přijímací vrstvu na přední straně, jeho zadní strana je neošetřená. Existují speciální lepidla, která umí reagovat tak, že se dají snadno oddělit sady 3 listů CB+CFB+CF.

Výše je popsaná teorie. Jak to však funguje v praxi ? 

Výše uvedena kombinace papírů CB+CFB+CF v praxi má smysl pouze tehdy, pokud se používá jako jednotlivá sada těchto 3 listů. Pokud jsou tyto papíry slepené do bloku po několika sadách, tak je výrazně potlačen efekt toho, že nepotřebujete podložku pro to, aby se Vám text nepropsal při větším tlaku pera nežádoucím způsobem i na další sadu.

V praxi se proto nejčastěji používá CFB papír, který je univerzální a obvykle výrobky jsou cenově levnější. Pokud je slepený v bloku musí se používat podložka (nejlépe min 200g papír), aby se text nepropsal jinde než má.

Pokud chcete odlišit barvou originál od kopie, v případě menších nákladů je nejlevnější řešení to udělat barevným podtiskem. (pozor - podtisk musí mít max 10% v prostoru, kde se má propisovat text, jinak barva uzavře kapsule a propisování nefunguje správně)

 

 

 

 

Zadejte si poptávku na naše tiskoviny