Určitě jste se již potkali s tím, že potřebujete tisk zalakovat. Problematika laků je velmi široká a já se pokusím vysvětlit základní typy lakování, se kterými se potkáte u merkantilních tiskovin (tiskoviny, které se používají v obchodním styku).

Předně bych chtěl zmínit, že lakování disperzní a ofsetové se obvykle dělá in-line na klasických ofsetových tiskových strojích. Digitální tiskové stroje tuto možnost nenabízejí - v podstatě ji ani nepotřebují (pokud lakujeme pouze z důvodu ochrany tiskoviny), protože barvy nemají tendenci se "mazat" tzn. nežádoucím způsobem špinit jinou potištěnou stranu.

Disperzní lakování - u merkantilních tiskovin se často používá pouze jako ochrana před nežádoucím mazáním barvy při dalším zpracování tiskoviny (řezání, vazbě, ...) Jde o nejlevnější formu lakování, která však nevytváří žádný efekt tzn. pouze chrání barvu před otěrem. Vzhledem k vývoji ofsetových barev, které velmi dobře usychají, od lakování z tohoto důvodu se upouští. (zejména z finančních důvodů u merkantilních tiskovin)

Disperzní lakování může být i efektové (záleží na použitém laku a rakli v tiskovém stroji) - tímto způsobem se dá dosáhnout lesku až 75 bodů (klasická křída lesk má kolem 65 bodů), což je nejčastějí důvod efektového lakování (náhrada laminace při větších objemech tisku)

Ofsetové lakování - jeho aplikace je podobná jako u disperzního lakování. Nemá téměř žádný efekt a obvykle se používá pro ochranu tiskoviny před mazáním. (obdobně jako u neefektového disperzního laku). Taky se od tohoto typu lakování upouští, zejména z důvodu ceny. (u merkentilních tiskovin)

Parciální UV lakování - tento způsob lakování je primárně určen k vytvoření efektu na designu tiskoviny. Obvykle zvýrazňuje některé grafické prvky designu tiskoviny. Nječastěji se dělá lesklý efekt, který se nanáší pro větší kontrast na matnou křídu nebo papír zalaminovaný matnou laminací. V současné době se to nejčastěji dělá off line na sítotiskovích strojích.
V součastnosti je možné dělat i 3D parciální lakování. Dělá se to na speciálních strojích pomocí vrstvení laku.
Parciálním lakováním se obvykle dosahuje lesklosti cca 90 bodů.

Jak jsem se zmínil lakování je poměrně široká problematika. Velmi často se laky používají:

- v obalovém průmyslu (speciální laky na zatavování blistrů, potravinářské laky, bariérové laky (nepropustnost vodou, ...
- laky na hrací karty zabezpečující maximální otěruvdornost a kluzkost
....

 

 

 

Zadejte si poptávku na naše tiskoviny