ROZMĚRY
Konečný formát tiskoviny musí být vyznačen trimboxem. Všechny strany tiskového PDF musí mít stejnou orientaci (na výšku/na šířku). Dodané PDF musí mít tolik stran, kolik stran bude mít tiskovina.
SPADÁVKY
Při tisku na spad musí být spadávky nadefinované pomocí bleedboxu. Šíře spadávky musí být nejméně 3 mm přes okraj konečného formátu tiskoviny.
OŘEZOVÉ ZNAČKY
Ořezové a jiné technologické značky musí být umístěny alespoň 1,5 mm od trimboxu.
OBJEKTY
Bitmapové i vektorové objekty musí být uloženy v barevném prostoru CMYK, popřípadě Grayscale. Rozlišení bitmapových objektů by mělo být 300 DPI. Důležité objekty (texty, loga, rámečky apod.) musí být umístěné nejméně 3 mm od čistého formátu.
PŘETISKY
Černé objekty ve složení C=0, M=0, Y=0, K=100 musí mít zapnutý přetisk, pokud grafický návrh nevyžaduje jinak. Bílé objekty musí mít přetisk vypnutý. Černé objekty tisknuté na metalických barvách (např. na zlaté nebo stříbrné) musí mít přetisk vypnutý.
BARVY
Černé plochy, větší černé objekty a písma větší jak 50 bodů musí být složeny C=-40, M=40, Y=40, K=100. Barevné krytí všech procesních (CMYK) barev dohromady nesmí být větší než 320 %. Přímé Pantone barvy musí být v PDF jako další kanál pojmenovaný číslem požadované barvy. Text v černé barvě musí být pouze pouze K (ne složená černá CMYK)
PÍSMA
Písma musí být převedena do křivek nebo musí být do PDF přibalena. 
VÝSEKY A VRTÁNÍ
Výseková raznice a značka vrtané díry musí být na samostatné stránce v PDF nebo v samostatném PDF.
PARCIÁLNÍ LAK
Tvar parciálního laku musí být vektorový objekt s trappingem 0,5 bodu a musí být na samostatné stránce nebo v samostatném PDF.
PROFILY
PDF nesmí obsahovat žádné ICC profily. 

Zadejte si poptávku na naše tiskoviny