Spadávka ( taktéž tisk na spad) je přesah dokumentu určeného pro tisk, který zamezí tomu, aby se u okraje objevil úzký proužek nepotištěné plochy. Spadávku je nutné použít pro všechny tiskoviny, kde má být barva až do kraje - říká wiki.

Já k tomu dodám:

1) Spadávku potřebujeme z toho důvodu, že i současné stroje mají své technologicé limity a neumí pracovat s naprostou přesností a toto se musí zohlednit již při samotné přípravě dokumentu.  Spadávka bývá obvykle 3 mm ( v mnoha případech postačí  2mm ).

2) Pokud je grafika zpracována tak, že nepřesahuje okraj stránky, spádavky v tomto dokumentu nejsou.

3) Pokud dokument spadávku nemá, tak ho zvětšíme na cca 103% a následně ořežeme na správny formát, ale to je možné pouze jen v případě, že texty nejsou příliš u kraje dokumentu. Samozřejmě, že tento způsob úpravy volíme až po dohodě se zákazníkem.

4) Pokud se tiskne nestandardní formát ( např. 165 x 230 mm ) je pro stanovení ceny velmi důležitá informace zda jde o tisk s grafikou nebo bez grafiky. Tisk s grafikou si vyžaduje tisk se s padávkou - jsou tam obrázky například  až do kraje stránky.

Zadejte si poptávku na naše tiskoviny