Začnu možná trochu oklikou, protože se často setkávám s tím, že zákazníci dodají tiskové podklady v RGB místo v CMYKu.

Co to tedy RGB je. Jde o barevné spekturm Red, Green, Blue, které se používa obvykle na aktivních (vyzařují , svítí) zobrazovacích zařízeních jako je monitor, televize, ... tzn. všechny barvy na tomto zařízení se skládají kombinací těchto barev.

Opakem je barevný prostor CMYK (Cyan, Magenta, Yeallow, Black), kde se barvy odráží od povrchu -  typicky vytištěna tiskovina. 

Barvy CMYK nedosahují takových odstínových variací jako RGB, a díky tomu se nám mohou zdát vytisknuté obrazy méně syté či pobledlé, oproti zobrazení na monitoru. 

Dá se tedy obecně říct, že RGB barevný prostor je větší než CMYKový a proto se tento "nedostatek" řeší tzv. Pantone barvama.

Pantone barvy (přímé barvy) jsou barvy, které nejdou dosáhnut soutiskem CMYKových barev - jsou mimo tento barevný prostor. Definice Pantone barev je daná standardem, který se používá celosvětově. Použití Pantone barev lze také dosáhnout speciálních efektů (např. metalické barvy, zlaté, stříbrné, reflexní atd.).

Barevný prostor Pantone i RGB se dá pomocí software převést do CMYKu. Tento převod z vlastní podstaty (CMYK je nejmenší barevný prostor) nebude přesný.
Při převodu barev z RGB do CMYK vždy dochází k odchylkám, které se nedají ovlivnit, proto je potřeba sazbu tiskovin již od začátku dělat v barevném prostoru CMYK.
Při převodu Pantone barev do CMYKu záleží na tzv. odchylce delta E.  Do hodnoty ΔE menší než 0,2 je rozdíl barev nepostřehnutelný, mezi 0,2–1,0 postřehnutelný, 1–2 rozeznatelný, 2–4 ještě nerušící, 4–8 mírně rušící, přes 12 velmi výrazný a nad 16 velmi rušící.

Moje vlastní zkušenost je, že zákaznici často používají tzv. obyčejné Pantone barvy např. 301U (modrá) na běžné tiskoviny s úmyslem ušetřit. (je tam jen 1 nebo 2 barvy). Opak je však pravdou, dnešní moderní tisk CMYK je tak rychlý a poměrně levný, že použítí 1 přímé barvy je neefektivní, protože se musí speciálně koupit pro konkrétní zakázku. Tiskař ji musí vložit do tiskové věže a po tisku opět tiskovou věž umýt. Tyto vícenáklady, a to zejména u menších tisků výrazně převyšují cenu varianty CMYK.

Zadejte si poptávku na naše tiskoviny