Složené barvy využívají dvě hlavní metody, které jsou založené na
subtraktivním a aditivním míchání barev. Tyto metody vyplývají z teorie
barev, že všechny barevné odstíny mohou být vytvořeny ze tří
základních barevných složek.
• Přímé barvy se skládají z pigmentu a pojidla. U pigmentu se nesleduje jen
odstín, ale i barvicí síla, krycí schopnost a stabilita.
• Základní barvy na monitoru (aditivní směšování) jsou červená, zelená a
modrá (RGB), v tisku (subtraktivní směšování) azurová, purpurová, žlutá
a černá (CMYK). Jedná se o tzv. čisté barvy bez nutnosti směšování s
jinými odstíny.
• Sytost označuje celkovou intenzitu neboli chromatičnost barvy. Čistá
barva je vždy sytější než její odstín.
• Odstín se vztahuje k čistým sytým barvám a dosahuje se rastrováním
původní syté barvy. Tím dosáhnete světlejší odstíny.
• Tón se vztahuje k čistým sytým barvám a dosahuje se přidáním rastru
černé barvy původní syté barvy. Tím dosáhnete tmavší barvu.


Odstíny a tóny barev jsou často klidnější než jejich syté protějšky.

 

Barevný profil RGB se skládá z červené, zelené a modré barvy. Ty dohromady
vytvářejí rozsáhlé variace barev, jež přesahují barevný rozsah profilu CMYK.
Tento barevný režim se vyskytuje výhradně na obrazovkách, jako jsou
počítačové monitory, mobilní zařízení a televizní obrazovky.

Při tisku, který je v barevném profilu RGB, se budou vytvářet odstíny odlišné
od náhledu na obrazovce. Tisk totiž pracuje s barevným profilem CMYK. Ten
má menší barevný rozsah než profil RGB. Proto tisk může být zakalený nebo
mnohem méně živější, což v konečném důsledku ovlivní celkový tón návrhu.

Barevný profil CMYK obsahuje azurovou, purpurovou, žlutou a černou barvu,
které dohromady vytvářejí řadu odstínů. Tento čtyřbarevný proces funguje pro
jakýkoli typ barevné tiskárny a je dominantní ve všech digitálních
technologiích. Při zvětšení vytištěných obrázků jsou vidět čtyřbarevné body,
které vytvářejí různé odstíny a gradace. Ačkoli všechny tiskárny pracují v
barevném profilu CMYK, konečný výsledek se může u různých modelů tiskáren
lišit.

Přímá barva

Při ofsetovém tisku nebo v sítotisku se přímé barvy vytvářejí tak, že jsou barvy
nanášeny v jedné ploše, nikoli ve více bodech. Přímé nebo plné barvy se
skládají z čistých a smíšených barev, které se vyrábějí bez použití rastrů. Jsou
ideální v případech, kdy je rozhodující přesnost a konzistence barev napříč
tiskovými úlohami. Jedná se např. firemní loga a barevně specifické prvky
značky, které obsahují málo barev. Přímé barvy nelze až na několik výjimek
používat v digitálních technologiích, a proto je jejich použití na ústupu.

 

Zadejte si poptávku na naše tiskoviny